Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Bùi Minh Đức..; Đỗ Thu Hà, Lê Thị Minh Nguyệt

  • Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trung học cơ sở / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Bùi Minh Đức.. - In lần thứ 4 - H. : Đại học sư phạm, 2021
           252tr. : minh họa ; 24cm 
            9786045472965
 
           Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn Trung học cơ sở. 
           1.Ngữ văn, Phương pháp giảng dạy, Trung học cơ sở  2.Ngữ văn, Phương pháp giảng dạy, Trung học cơ sở  
           807.1 D112H 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039234-TK.039238