Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Thanh Hương, Phạm Ngọc Trang, Nguyễn Thị Thu Hương..; Lê Thị Thu

  • Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV / Trần Thanh Hương, Phạm Ngọc Trang, Nguyễn Thị Thu Hương.. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017
           240 tr. ; 24 cm 
            9786045440728
 
           Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV: Các kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nói chung cùng những quy định pháp luật đối với viên chức, giáo viên mầm non nói riêng cũng như một số vấn đề thiết yếu trong kỹ năng giao tiếp, quản lí cảm xúc bản thân của giáo viên mầm non và đặc điểm tâm lí trẻ mầm non... 
           1.Giáo viên mầm non  2. Nghề nghiệp  3. Tiêu chuẩn  4. Tài liệu bồi dưỡng  
           372.11 T103L 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037711-TK.037713