Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Huỳnh Thu Hậu

  • Cuộc phiêu lưu của chữ : Tiểu luận - phê bình / Huỳnh Thu Hậu - H. : Hội nhà văn, 2017
           187 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm 
           Những suy nghĩ, quan điểm của tác giả về nhân cách, đạo đức, tài năng của một số chân dung nhà văn tiêu biểu để lại dấu ấn đặc sắc trong lòng tác giả như: Phan Khôi, Bùi Giáng, Nguyễn Hải Triều... cùng những bình luận của tác giả về văn học Việt Nam và thế giới. 
           1.Nghiên cứu văn học  2. Phê bình văn học  3. Văn học hiện đại  4. Việt Nam  5. Tiểu luận  
           895.922 C514P 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
30/30 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037626-TK.037655